Η αποστολή Goce της ESA μας παρέδωσε το πιο ακριβές μοντέλο του “γεωειδούς” (geoid), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω κατανόηση της λειτουργίας της Γης.

Το γεωειδές είναι η επιφάνεια ενός ιδανικού παγκόσμιου ωκεανού χωρίς παλίρροιες και ρεύματα διαμορφωμένου μόνο από τη βαρύτητα. Είναι μια κρίσιμη πληροφορία για τη μέτρηση της κυκλοφορίας των ωκεανών, την αλλαγή της στάθμης της θάλασσας και τη δυναμική του πάγου – όλα επηρεαζόμενα από την αλλαγή του κλίματος.

Βίντεο υψηλής ανάλυσης WMV (Μέγεθος: 10101 kb)