90482 Όρκος
Ένα καινούργιο αντικείμενο βρέθηκε να κινείται στο εξωτερικό μας ηλιακό σύστημα. Ο 90482 Όρκος (Orcus) ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2004 και είναι λίγο μικρότερος από τον Πλούτωνα, αν και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά αντικείμενα της ζώνης Kuiper.

Ο Όρκος είναι ένας πλανήτης νάνος. Ο Όρκους και ο Πλούτωνας έχουν παρόμοιες τροχιές: σχεδόν την ίδια μέγιστη και ελάχιστη απόσταση από τον Ήλιο, και οι δύο κινούνται σε τροχιές με παρόμοιο σχήμα έλλειψης, και κάθε τροχιακή έλλειψη κλείνει προς την τροχιακή έλλειψη των άλλων πλανητών περίπου κατά την ίδια γωνία. Η μεγάλη μάζα του Ποσειδώνα προκαλεί στο καθένα να γυρίζει δύο φορές γύρω από τον ήλιο για κάθε τρεις τροχιές του Ποσειδώνα. Ο Όρκος είναι σαν ένας αντι-Πλούτωνας, επειδή τα δύο αντικείμενα παραμένουν απέναντι το ένα από το άλλο στο ηλιακό σύστημα. Ο Όρκος μπορεί να παρατηρηθεί στο κέντρο της παραπάνω φωτογραφίας καθώς κινείται ελαφρώς.