Διασπώντας το Μακρινό Φως
Στο μακρινό σύμπαν, ο χρόνος φαίνεται να τρέχει αργά. Δεδομένου ότι το χρόνο-διεσταλμένο φως εμφανίζεται μετατοπισμένο προς το ερυθρό άκρο του φάσματος (redshifted), οι αστρονόμοι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την κοσμολογική χρονική-επιβράδυνση για να μετρήσουν τις τεράστιες αποστάσεις στο σύμπαν.

Επάνω, το φως από μακρινούς γαλαξίες έχει διασπαστεί στα συστατικά του χρώματα (φάσματα), επιτρέποντας στους αστρονόμους να μετρήσουν την ερυθρή μετατόπιση των γνωστών φασματικών γραμμών. Η καινοτομία της παραπάνω εικόνας είναι ότι η απόσταση από τις εκατοντάδες των γαλαξιών μπορεί τώρα να μετρηθεί με ένα ενιαίο καρέ με τον φασματογράφο Visible MultiObject Spectrograph στο Very Large Telescope στη Χιλή. Αναλύοντας την κατανομή των απόμακρων αντικειμένων στο χώρο θα επιτρέψουν να κατανοήσουμε το πότε και πώς τα αστέρια, οι γαλαξίες, και τα κβάζαρ σχηματίστηκαν, συγκεντρώθηκαν και εξελίχθηκαν στο πρώιμο σύμπαν.