Ουράνια Νεκρή Φύση
Αυτό είναι ζωγραφιά ή φωτογραφία; Σε αυτή την πανέμορφη ουράνια σύνθεση νεκρής φύσης με μία κοσμική βούρτσα, το σκονισμένο νεφέλωμα NGC 2170 λάμπει κοντά στο κέντρο της εικόνας.

Αντανακλώντας το φως του κοντινού θερμού αστεριού, το NGC 2170 είναι ενωμένο με άλλα γαλαζωπά νεφελώματα ανάκλασης, μια κόκκινη περιοχή εκπομπής, πολλά σκοτεινά νεφελώματα απορρόφησης, και ένα σκηνικό από πολύχρωμα αστέρια. Όπως και τα κοινά αντικείμενα των νοικοκυριών που διαλέγουν οι ζωγράφοι νεκρής φύσης συχνά ως τα θέματά τους, εδώ τα σύννεφα του αερίου, η σκόνη, και τα ζεστά αστέρια που απεικονίζονται είναι κοινά σε αυτή τη θέα – ένα τεράστιο μοριακό σύννεφο σχηματισμού αστεριών στον αστερισμό του Μονόκερου (Monoceros). Το γιγαντιαίο μοριακό σύννεφο, Mon R2, είναι εντυπωσιακά κοντά μας, μόνο 2.400 έτη φωτός. Σε αυτή την απόσταση, ο καμβάς έχει πλάτος πάνω από 40 έτη φωτός.