Πλανητικό Νεφέλωμα
Το NGC 2818 είναι ένα όμορφο πλανητικό νεφέλωμα, το αεριώδες σάβανο του θανάτου ενός αστεριού σαν τον ήλιο. Θα μπορούσε να προσφέρει και μια ιδέα από το μέλλον που περιμένει τον δικό μας ήλιο αφού εξαντλήσει τα αποθέματα υδρογόνου στον πυρήνα του στα επόμενα 5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, και έπειτα τελικά το ήλιο, ως καύσιμο για την πυρηνική σύντηξη.

Περιέργως, το NGC 2818 φαίνεται να βρίσκεται μέσα σε ένα ανοικτό σμήνος αστέρων, το NGC 2818A, που είναι περίπου 10.000 έτη φωτός μακριά προς το νότιο αστερισμό Pyxis (Πυξίδα). Στην απόσταση του αστρικού σμήνους, το νεφέλωμα έχει περίπου 4 έτη φωτός πλάτος. Αλλά πιο ακριβείς μετρήσεις ταχύτητας δείχνουν ότι η δική του ταχύτητα είναι πολύ διαφορετική από τα αστέρια μέλη του σμήνους. Τα αποτελέσματα είναι ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι το NGC 2818 μόνο από τύχη βρέθηκε κατά μήκος της ορατής γραμμής του σμήνους των αστέρων και κατά συνέπεια δεν έχουν την ίδια απόσταση ή ηλικία. Η εικόνα του Hubble είναι μια σύνθεση εκθέσεων, μέσω φίλτρων στενής ζώνης, παρουσιάζοντας εκπομπές από άζωτο, υδρογόνο, καθώς και άτομα οξυγόνου στο νεφέλωμα, σε κόκκινες, πράσινες και μπλε αποχρώσεις.