Σπειροειδής Γαλαξίας NGC 4945
Ο μεγάλος, σκονισμένος, σπειροειδής γαλαξίας NGC 4945 φαίνεται από τα πλάγια κοντά στο κέντρο αυτής της πλούσιας τηλεσκοπικής εικόνας. Το πεδίο της εικόνας εκτείνεται σε σχεδόν 2°, ή περίπου 4 φορές το πλάτος της Πανσελήνου, προς τον νότιο αστερισμό του Κενταύρου.

Περίπου 13 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, ο NGC 4945 έχει σχεδόν το μέγεθος του δικού μας Γαλαξία. Όμως, παρατηρήσεις σε ακτίνες Χ και υπέρυθρες αποκαλύπτουν ακόμη πιο υψηλές εκπομπές ενέργειας και περιοχές σχηματισμού αστέρων στον πυρήνα του NGC 4945. Ένας άλλος σημαντικός γαλαξίας σε αυτό το πεδίο, ο NGC 4976, είναι ένας ελλειπτικός γαλαξίας. Αριστερά από το κέντρο, ο NGC 4976 είναι πολύ πιο μακριά, σε απόσταση περίπου 35 εκατομμύρια έτη φωτός, και δεν έχει καμία επαφή με τον NGC 4945.