Το Στέμμα του Σέλαος πάνω από τη Νορβηγία
Ψηλότερα από τον ψηλότερο πύργο επικοινωνιών, ψηλότερα από το υψηλότερο βουνό, ψηλότερα από υψηλότερο αεροπλάνο, βρίσκεται το βασίλειο του σέλαος.

Τα σέλατα σπάνια φτάνουν κάτω από τα 60 χιλιόμετρα και μπορεί να κυμαίνονται έως και 1.000 χιλιόμετρα σε μήκος. Το φως τους είναι αποτέλεσμα ενεργητικών ηλεκτρονίων και πρωτονίων που προσκρούουν στα μόρια της γήινης ατμόσφαιρας. Συχνά, όταν φαίνεται από το διάστημα, ένα πλήρες σέλας εμφανίζεται ως ένας κύκλος γύρω από έναν μαγνητικό πόλο της Γης. Αυτό το ιδιαίτερα σπάνιο μωβ στέμμα του σέλαος εμφανίστηκε το 2004, ψηλά πάνω από το Harstad της Νορβηγίας.