Το Πάλσαρ στο Νεφέλωμα του Καρκίνου
Το πάλσαρ στο Νεφέλωμα του Καρκίνου, ένα μαγνητισμένο αστέρι νετρονίων με μέγεθος πόλης, που περιστρέφεται 30 φορές το δευτερόλεπτο, βρίσκεται στο κέντρο αυτής της εικόνας από το τροχιακό παρατηρητήριο Chandra. Η φωτογραφία ακτίνων Χ δίνει την πρώτη σαφή εικόνα των μπερδεμένων ορίων του πάλσαρ.

Σαν ένα κοσμικό δυναμό το πάλσαρ εκπέμπει ακτίνες Χ. Η ενέργεια του πάλσαρ επιταχύνει φορτισμένα σωματίδια, που παράγουν απόκοσμους, λαμπερούς πίδακες ακτίνων Χ μακριά από τους πόλους και έντονους ανέμους στον ισημερινό. Ενδιαφέρουσες ακμές δημιουργούνται καθώς τα φορτισμένα σωματίδια ρέουν μακριά και τελικά χάνουν ενέργεια, δεδομένου ότι αλληλεπιδρούν με το ισχυρό μαγνητικό πεδίο του πάλσαρ. Με περισσότερη μάζα από τον Ήλιο και την πυκνότητα ενός ατομικού πυρήνα, το περιστρεφόμενο πάλσαρ είναι ο πυρήνας ενός αστεριού που κατέρρευσε. Η αστρική κατάρρευση του πυρήνα οδήγησε σε μια έκρηξη σουπερνόβα που παρατηρήθηκε το έτος 1054. Αυτή η εικόνα του Chandra εκτείνεται σε 9 έτη φωτός πλάτος και βρίσκεται 6.000 έτη φωτός μακρυά.