Γαλαξίες στον Ποταμό
Οι μεγάλοι γαλαξίες μεγαλώνουν τρώγοντας τους μικρούς. Ακόμα και ο δικός μας γαλαξίας έχει τάσεις κανιβαλισμού, απορροφώντας μικρούς γαλαξίες που τον πλησιάζουν πάρα πολύ και συλλαμβάνονται από τη βαρύτητα του.

Στην πραγματικότητα, η πρακτική αυτή είναι συνήθης στο σύμπαν και φαίνεται καλά σε αυτό το εντυπωσιακό ζεύγος των αλληλεπιδρώντων γαλαξιών στο νότιο αστερισμό του Ηριδανού (Το Ποτάμι). Πάνω από 50 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, ο μεγάλος και παραμορφωμένος σπειροειδής γαλαξίας NGC 1532 φαίνεται κλειδωμένος σε ένα βαρυτικό αγώνα με τον νάνο γαλαξία NGC 1531, ένας αγώνας όπου ο μικρότερος γαλαξίας τελικά θα χάσει. Όπως φαίνεται από τα πλάγια ο σπειροειδής NGC 1532 εκτείνεται σε περίπου 100.000 έτη φωτός. Το ζευγάρι NGC 1532/1531 θεωρείται ότι είναι παρόμοιο με το σύστημα γνωστό ως Μ51 ή Whirlpool Galaxy.