Οι Αλτήρες
Αυτά τα δύο νεφελώματα έχουν ταξινομηθεί ως M27 (αριστερά) και M76, περισσότερο γνωστά ως ο Αλτήρας (The Dumbbell) και ο Μικρός Αλτήρας (Little Dumbbell). Τα δημοφιλή ονόματα τους αναφέρονται στα όμοια σχήματα τους που θυμίζουν αλτήρα ή κλεψύδρα.

Και τα δύο είναι πλανητικά νεφελώματα, αέρια σάβανα που απέβαλαν αστέρια παρόμοια με τον ήλιο. Είναι παρόμοια σε μέγεθος με ένα έτος φωτός σε πλάτος. Οι εικόνες έχουν την ίδια κλίμακα και η εμφανής διαφορά του μεγέθους είναι κυρίως επειδή το ένα είναι πιο κοντά. Η απόσταση του Αλτήρα εκτιμάται στα 1.200 έτη φωτός σε σύγκριση με τα 3.000 έτη φωτός για το Μικρό Αλτήρα. Αυτές οι μεγάλης έκθεσης εικόνες δείχνουν κάποιες εντυπωσιακά πολύπλοκες δομές στο M27 και στο M76, τονίζοντας τις εκπομπές υδρογόνου, αζώτου και ατόμων οξυγόνου μέσα στα κοσμικά νέφη.