Ένα Σκοτεινό Πάλσαρ
Πού είναι το πάλσαρ; Προηγουμένως, το νεφέλωμα CTA 1 έδειξε ένα επεκτατικό κατάλοιπο υπερκαινοφανούς, αέριο και μια σημειακή πηγή που πιθανώς είναι ένα πάλσαρ – ένα περιστρεφόμενο άστρο νετρονίων που παράγει παλμούς ραδιοκυμάτων. Αλλά δεν εντοπίστηκαν καθόλου παλμοί ραδιοκυμάτων.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Fermi της NASA έχει λύσει το μυστήριο με ορισμένες από τις αρχικές παρατηρήσεις του να δείχνουν ότι η πηγή εκπέμπει σε ακτίνες γ. Η παράξενη πηγή είναι η πρώτη από μια κατηγορία που θα μπορούσε να ονομαστεί «σκοτεινά πάλσαρ», περιστρεφόμενα άστρα νετρονίων που εμφανίζονται να πάλλονται μόνο σε υψηλής ενέργειας ακτινοβολίες. Τέτοια πάλσαρ δεν μπορούν να ανιχνευθούν σε ραδιοκύματα ή ορατό φως, εφόσον αυτές εκπέμπουν ακτινοβολία σε μια στενή δέσμη που δεν φαίνεται από τη Γη. Αν είναι αληθές, ο Γαλαξίας μας μπορεί να έχει αρκετά πάλσαρ για να ανακαλύψει το Fermi. Μελετώντας τις ιδιότητες των πάλσαρ ακτίνων-γ μας δίνουν πολύτιμες ενδείξεις για τη φυσική των περιοχών εκπομπής των αστέρων νετρονίων. Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα, η θέση του πάλσαρ σημειώνεται στην ευρύτερη περιοχή του υπολείμματος του υπερκαινοφανούς CTA 1.