Στρώματα Κόκκινων Απότομων Βράχων
Πώς αυτά τα στρώματα κόκκινων απότομων βράχων δημιουργήθηκαν στον Άρη; Κανείς δεν είναι βέβαιος. Το βόρειο κάλυμμα πάγου στον Άρη σχεδόν χωρίζεται στα δύο από ένα τεράστιο χάσμα που ονομάζεται Chasma Boréale.

Κανένας παρόμοιος σχηματισμός δεν λαμβάνει μέρος στη Γη. Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται πολλά σκονισμένα στρώματα που οδηγούν σε αυτό το βαθύ χάσμα. Απότομες πλαγιές, ως επί το πλείστον με κλίση προς τα αριστερά αλλά μερικώς ακόμα ορατές από ψηλά, φαίνονται δραματικά κόκκινες. Οι φωτεινές περιοχές είναι πιθανόν πάγος νερού. Η παραπάνω εικόνα εκτείνεται σε περίπου ένα χιλιόμετρο κοντά στα βόρεια του Άρη. Μια υπόθεση σχετικά με το σχηματισμό Chasma Boréale υποστηρίζει την ηφαιστειακή δραστηριότητα.