Τα Νεαρά Αστέρια του NGC 346
Τα ογκώδη αστέρια του NGC 346 είναι βραχύβια, αλλά πολύ ενεργητικά. Το σμήνος αστέρων είναι ενσωματωμένο στη μεγαλύτερη περιοχή αστρογέννησης στο Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου, περίπου 210.000 έτη φωτός μακριά.

Οι άνεμοι και η ακτινοβολία τους σχημάτισαν μια διαστρική σπηλιά από αέρια και σκόνη, περίπου 200 έτη φωτός πλάτος, ενεργοποιώντας τον σχηματισμό άστρων και σμίλευσε την εσωτερική άκρη της περιοχής. Καταλογογραφημένο ως N66, η περιοχή αστρογέννησης φαίνεται επίσης να περιέχει έναν μεγάλο πληθυσμό αστεριών σε βρεφική ηλικία. Με ηλικία μόλις 3 με 5.000.000 ετών και χωρίς καύση του υδρογόνου στους πυρήνες τους ακόμα, τα αστέρια-βρέφη είναι σπαρμένα στο ενσωματωμένο σμήνος αστέρων. Στην παραπάνω φωτογραφία του Hubble το ορατό και το εγγύς υπέρυθρο φως απεικονίζονται με μπλε και πράσινο χρώμα αντίστοιχα, ενώ το φως από την εκπομπή ατομικού υδρογόνου φαίνεται με κόκκινο φως.