Μακεμάκε
Ο Μακεμάκε είναι ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά αντικείμενα που βρίσκονται στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα. Αυτό το αντικείμενο στη ζώνη Kuiper είναι λίγο μικρότερο από τον Πλούτωνα, περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο λίγο πιο έξω από τον Πλούτωνα και φαίνεται ελαφρά αμυδρότερο από τον Πλούτωνα.

Ο Μακεμάκε, ωστόσο, έχει μια τροχιά πολύ πιο κεκλιμένη προς το επίπεδο της εκλειπτικής των πλανητών από ότι ο Πλούτωνας. Με αρχική ονομασία 2005 FY9 λίγο μετά την ανακάλυψή του από μια ομάδα με επικεφαλής τον Mike Brown (Caltech), το 2005, η εξωτερική σφαίρα του Ηλιακού μας Συστήματος μετονομάστηκε σε Μακεμάκε για τον δημιουργό της ανθρωπότητας στη μυθολογία Rapa Nui των Νησιών του Πάσχα.

Επιπλέον, ο Μακεμάκε χαρακτηρίστηκε ως πλανήτης νάνος καθιστώντας τον ως τον τρίτο καταλογογραφημένο πλουτωνοειδή μετά τον Πλούτωνα και την Έριδα. Ο Μακεμάκε είναι γνωστό ότι είναι ένας κόσμος κάπως κόκκινος στην εμφάνιση, με τα αποτελέσματα φασματικών αναλύσεων να δείχνουν ότι πιθανόν καλύπτεται με παγωμένο μεθάνιο. Δεδομένου ότι ακόμα δεν υπάρχουν εικόνες της επιφάνειας του Μακεμάκε, η παραπάνω εικόνα είναι εικονογράφηση ενός καλλιτέχνη. Ένα υποθετικό φεγγάρι είναι ορατό επάνω, σχεδόν προς την κατεύθυνση του μακρινού μας Ήλιου.