Αστρικά Ρεύματα
Μεγάλα παλιρροιακά ρεύματα άστρων φαίνεται να περιβάλλουν τον γαλαξία NGC 5907. Οι τοξοειδές δομές σχηματίζουν ισχνούς βρόχους που εκτείνονται σε μήκος μεγαλύτερο από 150.000 έτη φωτός από την στενή σπείρα, επίσης γνωστή ως Splinter ή Knife Edge Galaxy.

Καταγεγραμμένα μόνο σε πολύ μεγάλες εκθέσεις, τα ρεύματα αποτελούν πιθανόν τα ίχνη ενός νάνου γαλαξία φαντάσματος – συντρίμμια βρίσκονται κατά μήκος της τροχιάς ενός μικρότερου γαλαξία δορυφόρου που σταδιακά διαλύθηκε και συγχωνεύτηκε με τον NGC 5907 πριν από τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια. Τελικά αυτό η αξιόλογη εικόνα, από ένα μικρό παρατηρητήριο στο Νέο Μεξικό, υποστηρίζει το κοσμολογικό σενάριο όπου οι μεγάλοι σπειροειδείς γαλαξίες, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας Γαλαξία, διαμορφώθηκαν από την επικάθηση των μικρότερων. Ο NGC 5907 βρίσκεται περίπου 40 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, στο βόρειο αστερισμό του Δράκοντα (Draco).