Ο Σπειροειδής M51
Την 51η θέση στο διάσημο κατάλογο του Charles Messier κατέχει ίσως το αρχικό σπειροειδές νεφέλωμα – ένας μεγάλος γαλαξίας με μια καλά καθορισμένη σπειροειδή δομή επίσης καταλογογραφημένος ως NGC 5194.

Με διάμετρο πάνω από 60.000 έτη φωτός, οι σπειροειδείς βραχίονες του M51 και οι λωρίδες σκόνης έχουν σαφώς σκουπιστεί μπροστά από το συνοδό γαλαξία του (δεξιά), NGC 5195. Τα δεδομένα από την Προηγμένη Κάμερα για Έρευνες του Hubble (Hubble’s Advanced Camera for Surveys) έχουν επανεπεξεργαστεί για να παράγουν αυτό το εναλλακτικό πορτραίτο του πολύ γνωστού ζεύγους γαλαξιών που αλληλεπιδρούν.

Η επεξεργασία αποσαφήνισε περαιτέρω λεπτομέρειες και ενίσχυσε το χρώμα και την αντίθεση σε κατά τα άλλα αχνές περιοχές, αναδεικνύοντας λωρίδες σκόνης και τα επεκτατικά ρεύματα που διασχίζουν το μικρό συνοδό, μαζί με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γύρω περιοχής και τον πυρήνα του M51. Το ζευγάρι βρίσκεται περίπου 31 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά.