Παιχνίδια με το Φεγγάρι
Η διάμετρος της Σελήνης είναι περίπου 3.476 χιλιόμετρα. Αλλά προφανώς το γωνιακό μέγεθος, ή η γωνία που καλύπτεται από ένα αντικείμενο, μπορεί επίσης να είναι σημαντικά για τους λάτρεις της Σελήνης.

Το γωνιακό μέγεθος εξαρτάται από την απόσταση, όσο πιο μακριά είναι ένα αντικείμενο, τόσο μικρότερη είναι η γωνία που το καλύπτει. Δεδομένου ότι η Σελήνη βρίσκεται στα 400.000 χιλιόμετρα, το γωνιακό της μέγεθος είναι μόλις περίπου 1/2 της μοίρας, μια απόσταση που εύκολα καλύπτεται από την άκρη του δακτύλου σας με το χέρι τεντωμένο ή με μια μεζούρα που κρατάει σε απόσταση ένας φίλος σας. Φυσικά, ο ήλιος είναι πολύ μεγαλύτερος από τη Σελήνη, 400 φορές μεγαλύτερος στην πραγματικότητα, αλλά σε μια ολική ηλιακή έκλειψη η Σελήνη καλύπτει ολόκληρο τον Ήλιο. Οι ηλιακές εκλείψεις απεικονίζουν ακριβώς αυτή την ευτυχή σύμπτωση ότι, ενώ ο Ήλιος έχει 400 φορές τη διάμετρο της Σελήνης, είναι επίσης 400 φορές μακρύτερα δίνοντας στον Ήλιο και τη Σελήνη ακριβώς το ίδιο γωνιακό μέγεθος.