Πράξη Φυγής
Συγκρίνετε αυτές τις δύο κοντινές φωτογραφίες που ελήφθησαν στην sol 20 (αριστερά) και sol 24 μιας σκαμμένης τάφρου στην επιφάνεια του Άρη από το Phoenix Lander της NASA.

Εκείνες οι sols από την αποστολή του Φοίνικα (sol είναι μια Αρειανή ημέρα), αντιστοιχούν στις μέρες 15 ​​και 18 Ιουνίου 2008 στον πλανήτη Γη. Τα ανοιχτόχρωμα, σε μέγεθος ζαριών, κομμάτια που είναι ορατά στην κάτω αριστερή σκιασμένη περιοχή της τάφρου της εικόνας sol 20 εξαφανίστηκαν στην sol 24 και αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι τα χοντρά κομμάτια ήταν πάγος που αποκαλύφθηκαν από την εκσκαφή της ρηχής τάφρου. Η πράξη φυγής καταδεικνύει πιθανή εξάχνωση του πάγου στην τάφρο, μια διαδικασία παρόμοια με την εξάτμιση, κατά την οποία ο πάγος μετατρέπεται απευθείας από στερεό σε αέριο μετά την έκθεση του σε ηλιακό φως και την αραιή, ξηρή ατμόσφαιρα του Άρη.