Το Σμήνος Γαλαξιών του Περσέα
Εδώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα αντικείμενα που θα δει κάποιος ποτέ στον ουρανό. Κάθε μια από αυτές τις ασαφείς σταγόνες είναι ένας γαλαξίας, και όλες μαζί συνθέτουν το Σμήνος του Περσέα, ένα από τα πλησιέστερα σμήνη γαλαξιών.

Το σμήνος φαίνεται μέσα από αμυδρά αστέρια στο παρασκήνιο του δικού μας Γαλαξία. Κοντά στο κέντρο του σμήνους, περίπου 250 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, βρίσκεται ο κυρίαρχος γαλαξία του σμήνους, ο NGC 1275 που φαίνεται στα αριστερά της εικόνας ως ο μεγάλος γαλαξίας. Μια τεράστια πηγή ακτίνων Χ και εκπομπών ραδιοκυμάτων, ο NGC 1275 επαυξάνει την ύλη του καθώς αέριο και γαλαξίες πέφτουν σε αυτόν.

Το Σμήνος Γαλαξιών του Περσέα είναι τμήμα του υπερσμήνους Ιχθύες-Περσέα (Pisces-Perseus) που εκτείνεται σε πάνω από 15° και περιέχει πάνω από 1.000 γαλαξίες. Στην απόσταση του NGC 1275, η θέα αυτή έχει πλάτος περίπου 7,5 εκατομμύρια έτη φωτός.