Υπό Κατασκευή
Όπως και το κέντρο της αγαπημένης σας πόλης σας, οι δρόμοι που οδηγείτε για τις εργασίες σας, καθώς και κάθε προσωπική ιστοσελίδα … η επιφάνεια της Ιούς είναι συνεχώς υπό κατασκευή.

Αυτό το φεγγάρι του Δία διακρίνεται για την ύπαρξη των περισσότερων ενεργών ηφαιστείων του Ηλιακού Συστήματος – η περίεργη επιφάνεια του συνεχώς διαμορφώνεται και αναμορφώνεται από λάβα που ρέει. Η εικόνα δημιουργήθηκε από δεδομένα του 1996 από το διαστημικό σκάφος Γαλιλαίο και δείχνει την πλευρά της Ιούς που δεν φαίνεται από την επιφάνεια του Δία. Έχει ενισχυθεί για να τονιστεί η φωτεινότητα της επιφάνεια της Ιούς και οι χρωματικές παραλλαγές αποκαλύπτουν χαρακτηριστικά τόσο μικρό όσο 2,4 χιλιόμετρα σε πλάτος.

Η αισθητή απουσία κρατήρων πρόσκρουσης υποδεικνύει ότι το σύνολο της επιφάνειας καλύπτεται με νέες ηφαιστειακές καταθέσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι δημιουργούνται κρατήρες. Τι κινεί αυτό το ηφαιστειακό εργοστάσιο; Μια πιθανή πηγή ενέργειας είναι οι βαρυτικές παλιρροϊκές δυνάμεις που προκαλούνται από τον Δία και τα άλλα Φεγγάρια του Γαλιλαίου καθώς η Ιό περιστρέφεται γύρω από τον ογκώδη αέριο πλανήτη. Θερμαίνοντας το εσωτερικό της Ιούς, οι παλιρροϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τη θειώδες ηφαιστειακή δραστηριότητα.