Αρχαίοι Κρατήρες
Το τραχύ φεγγάρι του Κρόνου, Ρέα, έχει μία από τις παλαιότερες γνωστές επιφάνειες. Εκτιμάται ότι έχει αλλάξει λίγο τα τελευταία δισεκατομμύρια χρόνια με αποτέλεσμα η Ρέα να έχει κρατήρες τόσο παλιούς που δεν εμφανίζονται πλέον στρογγυλοί – οι άκρες τους έχουν αλλοιωθεί από τους πιο πρόσφατους κρατήρες.

Όπως η Σελήνη της Γης, η περιστροφή της Ρέας είναι κλειδωμένη με τον Κρόνο, και η παραπάνω εικόνα δείχνει ένα μέρος της επιφάνειας της Ρέας που δείχνει πάντα προς τον Κρόνο. Η επιφάνεια της Ρέας που βλέπει τον Κρόνο έχει περισσότερους κρατήρες απ’ ότι η πίσω επιφάνεια. Η Ρέα αποτελείται κυρίως από παγωμένο νερό αλλά πιστεύεται ότι περιλαμβάνει περίπου 25% βράχο και μέταλλα.

Η παραπάνω εικόνα ελήφθη από το διαστημικό σκάφος Cassini από περίπου 350.000 χιλιόμετρα μακριά. Η Ρέα με διάμετρο 1.500 χιλιόμετρα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φεγγάρι του Κρόνου μετά τον Τιτάνα. Αρκετά χαρακτηριστικά στην επιφάνεια της Ρέας παραμένουν ανεξήγητα συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων φωτεινών μπαλωμάτων, όπως αυτά που παρατηρούνται κοντά στην κορυφή της εικόνας.