Σπειροειδής Γαλαξίας NGC 2841
Περίπου 50 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, ο σπειροειδής γαλαξίας NGC 2841 μπορεί να βρεθεί στο βόρειο αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Αυτή η θέα του πανέμορφου νησιού σύμπαν επιδεικνύει έναν εντυπωσιακό κίτρινο πυρήνα και έναν γαλαξιακό δίσκο με σφιχτούς σπειροειδείς βραχίονες.

Ο NGC 2841 έχει διάμετρο πάνω από 150.000 έτη φωτός, μεγαλύτερος ακόμα και από το δικό μας Γαλαξία. Λωρίδες σκόνης και πολυτάραχες περιοχές σχηματισμού άστρων βρέθηκαν κατά μήκος των σπειροειδών βραχιόνων, αλλά εικόνες ακτίνων Χ έδειξαν ότι οι άνεμοι και οι αστρικές εκρήξεις δημιουργούν λοφία θερμού αερίου που εκτείνονται σε ένα φωτοστέφανο γύρω από τον NGC 2841. Φυσικά, τα επιφανή αστέρια με μυτερή εμφάνιση στην εικόνα είναι κοντινά αντικείμενα εντός του δικού μας γαλαξία και δεν έχουν καμία σχέση με τον NGC 2841.