Το Ξίφος του Ωρίωνα
Κοντά στο “ξίφος” του αστερισμού του Ωρίωνα βρίσκεται ένα ενεργό αστρικό βρεφοκομείο που περιέχει χιλιάδες νεαρά αστέρια που αναπτύσσονται σε πρώτο-αστέρια. Αστέρια με μεγαλύτερη μάζα από τον ήλιο μας φωτίζουν το νεφέλωμα του Ωρίωνα, που φαίνεται εδώ ως η φωτεινή περιοχή κοντά στο κέντρο της εικόνας.

Στα βόρεια του νεφελώματος του Ωρίωνα, ένα σκοτεινό νηματώδης νέφος ψυχρής σκόνης και αερίου, με πάνω από 5 έτη φωτός μήκος, περιλαμβάνει εντυπωσιακούς κόκκινους πρώτο-αστέρες που σχηματίζουν τη λαβή του “ξίφους” του Ωρίωνα.