Δίας και Ιώ
Καθώς το διαστημικό σκάφος New Horizons ταξιδεύει μέσα στο Ηλιακό Σύστημα, παίρνει φωτογραφίες των πλανητών που κόβουν την ανάσα. Τον Φεβρουάριο του 2008, το New Horizons πέρασε από τον Δία και το ενεργό φεγγάρι του, Ιώ.

Σε αυτό το μοντάζ, ο Δίας είχε φωτογραφηθεί σε τρεις ζώνες του υπέρυθρου φωτός με συνέπεια η Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα να φαίνεται λευκή. Περίπλοκοι ωοειδείς τυφώνες στροβιλίζονται, και δακτυλιοειδείς ζώνες είναι ορατά στη σύνθετη ατμόσφαιρα του Δία.

Η Iώ φαίνεται σε φυσικά χρώματα. Συμπτωματικά, ένας πίδακας προεξέχει από το ηφαίστειο Tvashtar της Ιούς. Παγετός και θειική λάβα καλύπτουν το ηφαιστειακό φεγγάρι, ενώ λαμπερή κόκκινη λάβα είναι ορατή κάτω από το μπλε λοφίο που φωτίζεται από το ηλιακό φως. Το διαστημικό σκάφος New Horizons θα φτάσει στον Πλούτωνα το 2015.