Διπλά Υπολείμματα Υπερκαινοφανών
Αυτά τα δύο κελύφη υπερκαινοφανών σχετίζονται μεταξύ τους; Για να μας βοηθήσει να το μάθουμε, το 8-μέτρων τηλεσκόπιο Gemini που βρίσκεται ψηλά στην κορυφή ενός βουνού στη Χιλή, στράφηκε προς το ασυνήθιστο, μεγάλο, με διπλούς λοβούς νέφος που ονομάστηκε DEM 316.

Η προκύπτουσα εικόνα, που φαίνεται από τα παραπάνω, έχει τεράστια λεπτομέρεια. Επιθεώρηση της εικόνας καθώς και των δεδομένων που λήφθηκαν από το τροχιακό Παρατηρητήριο Ακτίνων-Χ Chandra δείχνουν πόσο διαφορετικά είναι τα δύο κατάλοιπα σουπερνόβα. Ειδικότερα, το μικρότερο κέλυφος φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα ενός σουπερνόβα τύπου Ia, όπου ένας λευκός νάνος εξερράγη, ενώ το μεγαλύτερο κέλυφος φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα ενός σουπερνόβα τύπου ΙΙ, όπου ένα τεράστιο κανονικό αστέρι εξερράγη.

Καθώς αυτά τα δύο αστρικά είδη εξελίσσονται σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, πιθανόν δεν σχηματίστηκαν από κοινού και έτσι πιθανόν δεν συνδέονται φυσικά. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα κελύφη συγκρούονται, υποθέτουμε ότι είναι επάλληλα από τύχη. Το DEM L316 που βρίσκεται περίπου 160.000 έτη φωτός μακριά στο γειτονικό γαλαξία Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (LMC) εκτείνεται σε περίπου 140 έτη φωτός, και φαίνεται προς το νότιο αστερισμό του Ξιφία.