Επιμηθέας
Πώς σχηματίστηκε ο Επιμηθέας; Κανείς δεν είναι ακόμα σίγουρος. Για να μας βοηθήσει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, το διαστημικό σκάφος Cassini που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Κρόνο, φωτογράφησε ξανά με μεγάλη λεπτομέρεια αυτό το μικρό φεγγάρι.

Ο Επιμηθέας μερικές φορές περιστρέφεται γύρω από τον Κρόνο μπροστά από τον Ιανό, έναν άλλο μικρό δορυφόρο, και μερικές φορές πίσω του. Η παραπάνω εικόνα δείχνει μια επιφάνεια καλυμμένη με κρατήρες που επιδεικνύουν μεγάλη ηλικία.

Ο Επιμηθέας εκτείνεται σε περίπου 115 χιλιόμετρα και δεν έχει αρκετή επιφανειακή βαρύτητα ώστε να αναδιαρθρωθεί σε μια σφαίρα. Το πεπλατυσμένο πρόσωπο του Επιμηθέα που φαίνεται παραπάνω θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί από μια μεγάλη σύγκρουση.