Επιταχύνοντας Μέσα στο Σύμπαν
Η Γη δεν είναι σε κατάσταση ηρεμίας. Η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο. Ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του Γαλαξία. Ο Γαλαξίας περιστρέφεται στην τοπική ομάδα γαλαξιών. Η Τοπική Ομάδα κινείται προς την Ομάδα Γαλαξιών της Παρθένου. Αλλά αυτές οι ταχύτητες είναι μικρότερες από την ταχύτητα που όλα αυτά τα αντικείμενα κινούνται σε σχέση με την μικροκυματική κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου (CMBR).

Στον παραπάνω χάρτη του ουρανού από το δορυφόρο COBE, η ακτινοβολία προς την κατεύθυνση κίνησης της Γης φαίνεται μετατοπισμένη προς το μπλε (blueshifted) και ως εκ τούτου πιο θερμή, ενώ η ακτινοβολία προς την αντίθετη πλευρά του ουρανού είναι μετατοπισμένη προς το ερυθρό (redshifted) και πιο κρύα. Ο χάρτης δείχνει ότι η τοπική μας ομάδα κινείται με περίπου 600 χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο σε σχέση με αυτή την αρχέγονη ακτινοβολία. Αυτή η υψηλή ταχύτητα ήταν αρχικά απροσδόκητη και το μέγεθος της εξακολουθεί να είναι ανεξήγητη. Γιατί κινούμαστε τόσο γρήγορα; Τι βρίσκεται εκεί έξω;