Μια Μακρινή Έκδοση του Ηλιακού μας Συστήματος
Πόσο κοινά είναι τα πλανητικά συστήματα σαν το δικό μας; Ίσως αρκετά κοινά καθώς αρκετά συστήματα πλανητών σαν το δικό μας Ηλιακό Σύστημα έχουν ανακαλυφθεί χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνική.

Η τεχνική, που ονομάζεται βαρυτική μικρο-εστίαση (gravitational microlensing), αναζητά αλλαγές της φωτεινότητας στο αστρικό φως καθώς ένα αστέρι με πλανήτες στο προσκήνιο τυχαίνει σχεδόν ακριβώς μπροστά από ένα πιο μακρινό αστέρι. Το φως του μακρινού αστεριού ελαφρώς εκτρέπεται με προβλέψιμο τρόπο από τη βαρύτητα του πλησιέστερου συστήματος.

Μια λεπτομερής ανάλυση του συστήματος OGLE-2006-BLG-109 έχει συσχετίσει διακυμάνσεις φωτεινότητας με δύο πλανήτες που μοιάζουν με τον Δία και τον Κρόνο από το δικό μας Ηλιακό Σύστημα. Αυτή η ανακάλυψη φέρνει το δελεαστικό συμπέρασμα ότι εσωτερικοί πλανήτες σαν τη Γη, θα μπορούσαν επίσης να είναι κοινοί. Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται μια καλλιτεχνική αντίληψη για το πώς το πλανητικό σύστημα BLG-109 μπορεί να μοιάζει.