Αέρια από τον Ήλιο
Τι ενεργοποιεί τον ηλιακό άνεμο; Ο Ήλιος μας είναι γνωστό ότι εκπέμπει έναν ισχυρό άνεμο σωματιδίων με ριπές που μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και τους αστροναύτες και τους δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η αιτία του ηλιακού ανέμου έχει συζητηθεί εδώ και δεκαετίες, αλλά πιστεύεται ότι είναι ριζωμένη σε κύματα Alfvén που παράγονται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο του Ήλιου. Εικόνες από τον ιαπωνικό δορυφόρο Hinode φαίνεται να ενισχύουν αυτή την υπόθεση, φωτογραφίζοντας καθημερινά 240 κατά μέσο όρο πίδακες πλάσματος που είναι άριστοι υποψήφιοι για την τροφοδότηση της κίνησης προς τα έξω των κυμάτων Alfvén.

Τα ίδια τα αέρια και τα κύματα τελικά δημιουργούνται από μαγνητικά συνδεδεμένα γεγονότα, ταχείες εκδηλώσεις όπου σταθερό μαγνητικό πεδίο ξαφνικά κινείται εξαιρετικά γρήγορα, παρασύροντας ηλεκτρόνια και πρωτόνια μαζί του. Στα αριστερά της εικόνας, ένας τέτοιος πίδακας αερίων είναι ορατός σε ακτίνες Χ.