Τα Όρη της Δημιουργίας
Αυτό το φανταστικό ουράνιο τοπίο βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του γιγάντιου αστρικού βρεφοκομείου W5, περίπου 7.000 έτη φωτός μακριά στον αστερισμό της Κασσιόπης. Αυτή η υπέρυθρη θέα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer δείχνει τα διαστρικά νέφη του ψυχρού αερίου και σκόνης σκαλισμένα από τους ανέμους και την ακτινοβολία από ένα θερμό, τεράστιο αστέρι έξω από την εικόνα (ακριβώς επάνω και προς τα δεξιά).

Ακόμα φασκιωμένα μέσα στα κοσμικά νέφη, τα νεογέννητα αστέρια αποκαλύπτονται από το διεισδυτικό βλέμμα του Spitzer, ο σχηματισμός των οποίων επίσης προκλήθηκε από το μαζικό αστέρι. Κατάλληλα βαπτισμένα “Όρη της Δημιουργίας“, αυτά τα διαστρικά νέφη έχουν περίπου 10 φορές το μέγεθος των Πυλώνων της Δημιουργίας στο M16, που έγινε διάσημο το 1995 από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Το W5 είναι επίσης γνωστό ως IC 1848 και μαζί με το IC 1805 είναι μέρος μιας σύνθετης περιοχής με ονομασία Νεφελώματα Καρδιά και Ψυχή. Η εικόνα του Spitzer εκτείνεται σε περίπου 70 έτη φωτός στην απόσταση του W5.