Το Κοντινό μας Σύμπαν
Πως μοιάζει το σύμπαν γύρω μας; Το σχέδιο αυτό δείχνει πάνω από ενάμισι εκατομμύριο των φωτεινότερων αστεριών και γαλαξιών του κοντινού μας σύμπαν που εντοπίστηκαν από το Two Micron All Sky Survey (2MASS) στο υπέρυθρο φως.

Η εικόνα που προέκυψε είναι ένα απίστευτο μωσαϊκό άστρων και γαλαξιών που παρέχει όρια στο πώς το σύμπαν δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε. Σε όλο το κέντρο είναι αστέρια που βρίσκονται στο επίπεδο του Γαλαξία μας. Μακριά από το γαλαξιακό επίπεδο, η συντριπτική πλειοψηφία των σημείων, είναι οι γαλαξίες, το χρώμα υποδεικνύει την απόσταση τους, με τις μπλε κουκκίδες να αντιπροσωπεύουν τους πλησιέστερους γαλαξίες στην έρευνα του 2Mass, και οι κόκκινες κουκκίδες να δείχνουν τους πιο μακρινούς γαλαξίες με μετατόπιση προς το ερυθρό (redshift) κοντά στο 0.1.

Πολλοί γαλαξίες είναι βαρυτικά συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε μορφή σμηνών, οι οποίοι είναι χαλαρά συνδεδεμένοι σε υπερομάδες, οι οποίες με τη σειρά τους μερικές φορές ευθυγραμμίζονται σε ακόμη μεγαλύτερες δομές.