Υπάρχουν άλλα πλούσια πλανητικά συστήματα; Το δικό μας Ηλιακό Σύστημα έχει τους περισσότερους πλανήτες από όλα τα γνωστά αστέρια, πιθανότατα επειδή είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστούν πλανήτες γύρω από άλλα αστέρια.

Ευαίσθητες μετρήσεις, όμως, έχουν αποκαλύψει μικρές αλλά πολύπλοκες ταλαντεύσεις του αστεριού παρόμοιου σαν τον Ήλιο μας, το HD 10180 δείχνει ότι έχει τουλάχιστον πέντε πλανήτες και ίσως περισσότερους, καθιστώντας το το πλουσιότερο γνωστό πλανητικό σύστημα. Οι πλανήτες του HD 10180 ανακαλύφθηκαν από δεδομένα του παρελθόντος, χρησιμοποιώντας τον ευαίσθητο φασματογράφο HARPS στο τηλεσκόπιο των 3,6 μέτρων του ESO στο La Silla της Χιλής.

Το πλανητικό σύστημα εμφανίζεται εντελώς διαφορετικό από το δικό μας Ηλιακό Σύστημα, αφού όλοι οι πλανήτες του HD 10180 έχουν μάζα παρόμοια με τον Ποσειδώνα, αλλά η τροχιά τους βρίσκεται όσο η απόσταση του Άρη από τον Ήλιο. Το παραπάνω 3D βίντεο δείχνει αυτό το εξωηλιακό σύστημα. Στο μέλλον, πιο ευαίσθητα δεδομένα που θα ληφθούν σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους μπορεί να παρατείνουν την τεχνική ανίχνευσης της ταλάντωσης του αστεριού αποκαλύπτοντας πιο μακρινούς και παρόμοιους πλανήτες σαν τη Γη.