Δακτυλιοειδής Πολικός Γαλαξίας
Ο NGC 660 βρίσκεται κοντά στο κέντρο αυτής της ενδιαφέρουσας ουράνιας θέας, κολυμπώντας στα όρια του αστερισμού των Ιχθύων. Πάνω από 20 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, η ιδιόμορφη εμφάνισή του τον χαρακτηρίζει ως έναν δακτυλιοειδή πολικό γαλαξία (polar ring galaxy).

Ένα σπάνιο είδος γαλαξία, οι πολικοί δακτυλιοειδείς γαλαξίες έχουν έναν σημαντικό πληθυσμό αστεριών, αερίου και σκόνης σε δακτυλιοειδή τροχιά σχεδόν κάθετα προς το επίπεδο του γαλαξιακού δίσκου. Η παράξενη διαμόρφωση θα μπορούσε να έχει προκληθεί από την τυχαία σύλληψη υλικού από έναν περαστικό γαλαξία από τον γαλαξία δίσκο, με τα συλληφθέντα συντρίμμια να εκτείνονται σε έναν περιστρεφόμενο δακτύλιο.

Ο πολικός δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξερευνήσουμε το σχήμα του φωτοστέφανου της αόρατης σκοτεινής ύλης του Γαλαξία, υπολογίζοντας την βαρυτική επίδραση της σκοτεινής ύλης σε σχέση με την περιστροφή του δακτυλίου και του δίσκου. Ευρύτερα από το δίσκο, το δαχτυλίδι του NGC 660 εκτείνεται σε περίπου 40.000 έτη φωτός.