Ηλιακό Φωτοστέφανο
Τι συνέβη στον Ήλιο; Μερικές φορές ο Ήλιος μοιάζει σαν να φαίνεται μέσα από ένα μεγάλο φακό. Στην παραπάνω περίπτωση, όμως, στην πραγματικότητα υπάρχουν εκατομμύρια φακοί: κρύσταλλοι πάγου. Καθώς το νερό παγώνει στην ανώτερη ατμόσφαιρα, μικροί, επίπεδοι, έξι πλευρών κρύσταλλοι πάγου μπορεί να σχηματιστούν.

Δεδομένου ότι αυτοί οι κρύσταλλοι περιίπτανται του εδάφους, πολύ χρόνο η επίπεδη επιφάνεια είναι παράλληλη με το έδαφος. Ένας παρατηρητής μπορεί να περάσει μέσα από το ίδιο επίπεδο όπως πολλοί κρύσταλλοι πάγου που πέφτουν την ανατολή ή την δύση του ηλίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της εναρμόνισης, κάθε κρύσταλλος μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας μικροσκοπικός φακός, διαθλώντας το ηλιακό φως στην θέα μας και δημιουργώντας φαινόμενα όπως το παρήλιον (Parhelia). Η παραπάνω εικόνα λήφθηκε το 2010 στην Στοκχόλμη της Σουηδίας. Ορατός στο κέντρο της εικόνας είναι ο Ήλιος, ενώ δύο φωτεινές λάμψεις είναι εμφανείς τόσο από τα αριστερά όσο και τα δεξιά. Επίσης, ορατό είναι το φωτεινό, 22 μοιρών φωτοστέφανο – καθώς και το πιο σπάνιο και πολύ πιο αμυδρό φωτοστέφανο των 46 μοιρών – επίσης δημιουργημένο από το φως του ήλιου που αντανακλάται στους ατμοσφαιρικούς κρυστάλλους πάγου.