Κοντινή Λήψη ενός Μικρού Γαλαξία
Οι μεγάλοι σπειροειδείς γαλαξίες συχνά φαίνονται να παίρνουν όλη τη δόξα. Τα νεαρά τους, μπλε αστρικά σμήνη και οι ροζ περιοχές σχηματισμού αστεριών κατά μήκος των σαρωτικών σπειροειδών βραχιόνων είναι εγγύηση για την προσέλκυση της προσοχής.

Αλλά οι μικροί ακανόνιστοι γαλαξίες σχηματίζουν επίσης αστέρια, όπως ο NGC 4449, περίπου 12 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Λιγότερο από 20.000 έτη φωτός σε διάμετρο, το μικρό νησί σύμπαν είναι παρόμοιο σε μέγεθος και συχνά συγκρίσιμο με τον δορυφόρο γαλαξία του δικού μας Γαλαξία, το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (LMC). Αυτή η αξιοσημείωτη κοντινή λήψη από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble του καλά μελετημένου γαλαξία έχει επανεπεξεργαστεί για να επισημανθούν οι αποκαλυπτικές κοκκινωπές λάμψεις του αερίου υδρογόνου. Οι λάμψεις ιχνηλατούν τις διαδεδομένες περιοχές σχηματισμού αστέρων στον NGC 4449, με μερικές ακόμη μεγαλύτερες από αυτές του LMC, με τεράστια διαστρικά τόξα και φυσαλίδες εμφυσημένες από βραχύβια, μεγάλα αστέρια. Ο NGC 4449 είναι μέλος μιας ομάδας γαλαξιών που βρίσκονται στον αστερισμό Κύνες Θηρευτικοί. Οι αλληλεπιδράσεις με τους κοντινούς γαλαξίες πιστεύεται ότι έχουν επηρεάσει τον σχηματισμό αστεριών στον NGC 4449.