Απόηχοι από τα Βάθη ενός Γιγάντιου Ερυθρού Αστέρα
Ένα ταξίδι στο κέντρο ενός κόκκινου γιγάντιου αστεριού είναι πολύ σταθερή στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Αλλά η επιστήμη της αστροσεισμολογίας μπορεί να εξερευνήσει τις εκεί συνθήκες. Η τεχνική μετράει τις μικρές διαφορές στη φωτεινότητα ενός άστρου από το διαστημικό κυνηγό Kepler.

Τακτικές παραλλαγές δείχνουν αστρικές ταλαντώσεις, ανάλογες με τα ηχητικά κύματα, τα οποία συμπιέζουν και αποσυμπιέζουν το αέριο που προκαλεί αλλαγές της φωτεινότητας. Όπως ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε έναν κόκκινο γίγαντα, κάποιες από τις ταλαντώσεις εντοπίστηκαν να έχουν περιόδους που θα τις αναγκάσει να διεισδύσουν στον αστρικό πυρήνα.

Σε αυτό το ακραίο περιβάλλον γίνονται πιο έντονες και μπορούν να επιστρέψουν στην επιφάνεια. Αυτοί οι απόηχοι από τον πυρήνα του κόκκινου γίγαντα που απεικονίζονται σε αυτή την εικόνα από υπολογιστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι περίοδοι που υπολογίζονται για τις ταλαντώσεις μπορούν ακόμη και να υποδεικνύουν πώς και που η παραγωγή ενέργειας του κόκκινου γιγάντιου αστεριού, από τη σύντηξη του υδρογόνου ή ηλίου, λαμβάνει χώρα.