Τ Ταύρου και το Μεταβλητό Νεφέλωμα του Hind
Το κίτρινο αστέρι κοντά στο κέντρο αυτής της αξιοσημείωτης τηλεσκοπικής εικόνας είναι το Τ Ταύρου, πρωτότυπο των μεταβλητών αστεριών του T Ταύρου. Κοντά του βρίσκεται ένα σκονισμένο κίτρινο νέφος ιστορικά γνωστό ως το Μεταβλητό Νεφέλωμα του Hind (NGC 1555).

Πάνω από 400 έτη φωτός μακριά, στην άκρη ενός μοριακού νέφους, τόσο το αστέρι όσο και το νεφέλωμα φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά σε φωτεινότητα, αλλά όχι κατ’ ανάγκην την ίδια στιγμή, προσθέτοντας περισσότερο μυστήριο στην ενδιαφέρουσα περιοχή.

Τα αστέρια T Ταύρου αναγνωρίζονται σήμερα γενικά ως νεαρά (λιγότερο από μερικά εκατομμύρια χρόνια), άστρα σαν τον ήλιο ακόμη στα πρώτα στάδια σχηματισμού. Για να περιπλέξει περαιτέρω η εικόνα, υπέρυθρες παρατηρήσεις δείχνουν ότι το ίδιο το T Ταύρου αποτελεί μέρος ενός πολλαπλού συστήματος και υποδεικνύουν ότι το συνδεδεμένο Νεφέλωμα του Hind μπορεί επίσης να περιέχει ένα πολύ νεαρό αστρικό αντικείμενο. Η εικόνα με φυσικά χρώματα εκτείνεται σε περίπου 4 έτη φωτός στην εκτιμώμενη απόσταση του Τ Ταύρου.