Αστερόσκονη και Μπετελγκέζ
Ένα επεκτατικό νεφέλωμα σκόνης φαίνεται να περιτριγυρίζει τον κόκκινο υπεργίγαντα Betelgeuse σε αυτή την υπέρυθρη εικόνα από το VLT του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητήριου.

Ο Μπετελγκέζ ο ίδιος σκιαγραφείται από τον μικρό, κεντρικό κόκκινο κύκλο. Εάν βρισκόταν στο δικό μας ηλιακό σύστημα η διάμετρός του θα έφτανε σχεδόν στην τροχιά του Δία. Αλλά η μεγαλύτερη περιοχή της περιφερόμενης σκόνης εκτείνεται σε περίπου 60 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα στο διάστημα, και ισοδυναμεί με περίπου 400 φορές της απόστασης Γης-Ήλιου.

Η σκόνη πιθανόν διαμορφώθηκε καθώς η εξογκωμένη ατμόσφαιρα του υπεργίγαντα έριξε υλικό στο διάστημα, στην τελική φάση της εξέλιξης ενός άστρου μεγάλης μάζας. Η ανάμιξη της σκόνης με το διαστρικό μέσο θα μπορούσε να σχηματίσει τελικά βραχώδεις πλανήτες σαν τη Γη. Η κεντρική φωτεινή περιοχή της εξωτερικής εικόνας έχει καλυφθεί για να αποκαλύψει πιο αχνές δομές. Το οπτικό πεδίο είναι μόλις 5,63 δευτερόλεπτα του τόξου σε πλάτος.