Το Σμήνος Γαλαξιών του Περσέα
Στην παραπάνω φωτογραφία είναι ένα από τα μεγαλύτερα αντικείμενα που κάποιος θα δει ποτέ στον ουρανό. Κάθε μία από αυτές τις ασαφείς φυσαλίδες είναι ένας γαλαξίας, και όλοι μαζί συνθέτουν το Σμήνος του Περσέα, ένα από τα πλησιέστερα σμήνη γαλαξιών.

Το σμήνος φαίνεται μέσα από αμυδρά αστέρια του δικού μας γαλαξία. Κοντά στο κέντρο του σμήνους, περίπου 250 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, είναι ο κυρίαρχος γαλαξίας του σμήνους, ο NGC 1275 που φαίνεται παραπάνω ως ο μεγάλος γαλαξίας στα αριστερά.

Μια τεράστια πηγή εκπομπών ακτίνων Χ και ραδιοκυμάτων, ο NGC 1275 επαυξάνει ύλη καθώς αέριο και γαλαξίες πέφτουν σε αυτόν. Το Σμήνος Γαλαξιών του Περσέα, επίσης καταλογογραφημένο ως Abell 426, αποτελεί μέρος του υπερσμήνους Ιχθύων-Περσέα που εκτείνεται σε πάνω από 15 μοίρες και περιέχει πάνω από 1.000 γαλαξίες. Στην απόσταση του NGC 1275, η θέα αυτή καλύπτει πλάτος περίπου 15 εκατομμύρια έτη φωτός.