Όταν οι Γαλαξίες Αλληλοκαλύπτονται
Ο NGC 3314 είναι στην πραγματικότητα δύο μεγάλοι σπειροειδείς γαλαξίες, που απλώς τυχαίνει να ευθυγραμμίζονται σχεδόν ακριβώς. Ο σπειροειδής στο προσκήνιο φαίνεται σχεδόν κατά πρόσωπο, και το σχήμα του ανεμόμυλου ορίζεται από μικρά φωτεινά αστρικά σμήνη.

Αλλά απέναντι από τη λάμψη του γαλαξία στο φόντο, σκοτεινές στροβιλιζόμενες λωρίδες διαστρικής σκόνης φαίνεται να κυριαρχούν την σπειροειδή δομή του. Οι λωρίδες σκόνης είναι εκπληκτικά διάχυτες, και αυτό το αξιοθαύμαστο αλληλοκαλυπτόμενο ζεύγος γαλαξιών είναι ένα από έναν μικρό αριθμό συστημάτων στα οποία η απορρόφηση του φωτός πέρα από τα αστέρια ενός γαλαξία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί άμεσα η κατανομή της σκόνης.

Οι NGC 3314 είναι περίπου 140 εκατομμύρια έτη φωτός μακρυά (γαλαξίας του υποβάθρου) και 117 εκατομμύρια έτη φωτός (γαλαξίας στο προσκήνιο) στον αστερισμό της Ύδρας. Ο γαλαξίας του υποβάθρου καλύπτει σχεδόν 70.000 έτη φωτός στην εκτιμώμενη απόσταση του. Ένα συνθετικό τρίτο κανάλι δημιουργήθηκε για να κατασκευαστεί αυτή η δραματική νέα σύνθεση των αλληλοκαλυπτόμενων γαλαξιών από δύο έγχρωμες εικόνες του Αρχείου του Hubble.