Μέταλλα στις Πεδιάδες του Άρη
Τι βρήκε το όχημα Opportunity στον Άρη; Ενώ διέρχονταν από ένα τεράστιο κενό το 2005 στο Meridiani Planum, ένα από τα κυλιόμενα ρομπότ της Γης στον Άρη βρήκε μια έκπληξη όταν επισκέφτηκε την τοποθεσία της μεταλλικής θερμικής ασπίδας που απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια της καθόδου.

Η έκπληξη είναι ότι ο βράχος ορατός κάτω αριστερά, βρέθηκε να αποτελείται κυρίως από πυκνά μέταλλα σιδήρου και νικελίου. Το μεγάλο αντικείμενο σε σχήμα κώνου πίσω του – και το κομμάτι στα δεξιά του – είναι μέρη της θερμικής ασπίδας του Opportunity. Τα μικρότερα συντρίμμια της ασπίδας είναι επίσης ορατά. Οι επιστήμονες δεν πιστεύουν ότι ο “Βράχος Θερμικής Ασπίδας” με μέγεθος μπάλας μπάσκετ προήλθε από τον Άρη, αλλά πιθανόν είναι ένας αρχαίος μεταλλικός μετεωρίτης. Η εκ των υστέρων εύρεση ενός μετεωρίτη σε μια τεράστια κενή και σκονισμένη πεδιάδα στον Άρη θα μπορούσε να θεωρηθεί παρόμοια με τους μετεωρίτες της Γης που βρέθηκαν στις μεγάλες άδειες παγωμένες πεδιάδες της Ανταρκτικής. Η διαπίστωση αυτή εγείρει προβληματισμούς σχετικά με τη γενική αφθονία των βράχων στον Άρη που έχουν πέσει εκεί από το εξωτερικό διάστημα.