Μία Σκονισμένη Ίριδα
Αυτά τα νέφη διαστρικής σκόνης και αερίου έχουν αναπτυχθεί σε 1.300 έτη φωτός μακριά στα γόνιμα αστρικά χωράφια του αστερισμού του Κηφέα. Μερικές φορές ονομάζεται Νεφέλωμα της Ίριδας και έχει καταλογογραφηθεί ως NGC 7023, ωστόσο αυτό δεν είναι το μόνο νεφέλωμα στον ουρανό που μοιάζει με λουλούδι.

Γύρω από αυτό, σκονισμένα νέφη και ψυχρό μοριακό αέριο είναι επίσης παρόντα και μπορεί να προτείνουν άλλα περίπλοκα και εκπληκτικά σχήματα. Εντός της Ίριδας, το σκονισμένο υλικό νεφελωμάτων περιβάλλει ένα καυτό, νεαρό αστέρι. Το κυρίαρχο χρώμα του λαμπρότερου νεφελώματος ανάκλασης είναι το μπλε, χαρακτηριστικό των κόκκων σκόνης που αντανακλούν το φως των άστρων. Κεντρικά νήματα κοσμικής σκόνης λάμπουν με μια ελαφρώς κοκκινωπή φωτοφωταύγεια καθώς ορισμένοι κόκκοι σκόνης μετατρέπουν την αόρατη υπεριώδη ακτινοβολία του άστρου σε ορατό κόκκινο φως. Υπέρυθρες παρατηρήσεις δείχνουν ότι αυτό το νεφέλωμα μπορεί να περιέχει σύνθετα μόρια άνθρακα γνωστή ως PAH. Στην εκτιμώμενη απόσταση του Νεφελώματος της Ίριδας αυτό το αξιοθαύμαστο ευρύ οπτικό πεδίο έχει πλάτος πάνω από 30 έτη φωτός.