Το Μονοπάτι της Αφροδίτης
Στις 5/6 Ιουνίου 2012, το Παρατηρητήριο Solar Dynamics της NASA, ή SDO, συγκέντρωσε φωτογραφίες ενός από τα σπανιότερα προβλέψιμα ηλιακά γεγονότα: η διέλευση της Αφροδίτης μπροστά από το πρόσωπο του ήλιου. Αυτό το γεγονός συμβαίνει σε ζεύγη οκτώ χρόνων διαφοράς που χωρίζονται μεταξύ τους με 105 ή 121 χρόνια. Η τελευταία διέλευση ήταν το 2004 και η επόμενη δεν θα συμβεί μέχρι το 2117.