Οι 100 Δισεκατομμύρια Πλανήτες του Γαλαξία μας
Η καλλιτεχνική απεικόνιση δίνει την εντύπωση πόσο κοινοί είναι οι πλανήτες γύρω από τα αστέρια του Γαλαξία μας. Οι πλανήτες, οι τροχιές και τα αστέρια τους είναι όλα πολύ μεγεθυμένα σε σχέση με τους πραγματικούς τους διαχωρισμούς. Μια εξάχρονη αναζήτηση που ερεύνησε εκατομμύρια αστέρια χρησιμοποιώντας την τεχνική microlensing κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πλανήτες γύρω από αστέρια είναι ο κανόνας και όχι εξαίρεση. Ο μέσος αριθμός των πλανητών ανά αστέρι είναι μεγαλύτερος από ένα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανόν να υπάρχουν τουλάχιστον 1.500 πλανήτες σε ακτίνα μόλις 50 έτη φωτός από τη Γη.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε παρατηρήσεις που έγιναν σε διάστημα έξι ετών από την συνεργασία PLANET (Probing Lensing Anomalies NETwork), η οποία ιδρύθηκε το 1995. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι πλανήτες στο μέγεθος της Γης από ότι πρησμένους κόσμους στο μέγεθος του Δία. Αυτό βασίζεται σε μια βαθμονόμηση πλανητικής συνάρτησης μάζας που δείχνει τον αριθμό των πλανητών να αυξάνουν για κόσμους μικρής μάζας. Μια πρόχειρη εκτίμηση από αυτή την έρευνα επισημαίνει την ύπαρξη περισσότερων από 10 δισεκατομμυρίων γήινων πλανητών μέσα στο γαλαξία μας!