Αστεροειδείς Κοντά στη Γη
Αν και τα μεγέθη δεν είναι σε κλίμακα, ο Ήλιος και οι πλανήτες του εσωτερικού μας ηλιακού συστήματος εμφανίζονται σε αυτήν την εικόνα, όπου κάθε κουκκίδα αντιπροσωπεύει έναν αστεροειδή. Τα νέα αποτελέσματα από το NEOWISE, το υπέρυθρο μέρος της αποστολής WISE για το κυνήγι αστεροειδών, φαίνεται στα αριστερά σε σχέση με το παλιό μοντέλο πληθυσμού των μεσαίων μεγέθους ή μεγαλύτερων κοντινών στη Γη αστεροειδών από έρευνες σε ορατά μήκη κύματος.

Και οι καλές ειδήσεις είναι ότι οι παρατηρήσεις του NEOWISE εκτιμούν ότι υπάρχουν 40% λιγότεροι κοντινοί στη Γη αστεροειδείς, που είναι μεγαλύτεροι από 100 μέτρα, από τις αναζητήσεις σε ορατό φως. Με βάση την υπέρυθρη απεικόνιση, τα αποτελέσματα του NEOWISE είναι πιο ακριβή. Θερμαινόμενοι από τον ήλιο, αστεροειδείς του ίδιου μεγέθους εκπέμπουν το ίδιο ποσό από υπέρυθρο φως, αλλά μπορούν να αντανακλούν πολύ διαφορετικά ποσά ορατού φωτός του ήλιου ανάλογα με το πόσο γυαλιστερή είναι η επιφάνεια τους, ή η ανακλαστικότητα της επιφάνειάς τους.

Αυτό μπορεί να αλλάξει τις έρευνες που βασίζονται σε οπτικές παρατηρήσεις. Τα αποτελέσματα του NEOWISE μείωσαν τον εκτιμώμενο αριθμό των μεσαίου μεγέθους αστεροειδών κοντά στη Γη από περίπου 35.000 σε 19.500, αλλά η πλειοψηφία εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη.