Αποδεκτά τα Επίπεδα της Κοσμικής Ακτινοβολίας στην Επιφάνεια του Άρη για τους Ανθρώπινους Εξερευνητές
Οι μετρήσεις από τον Ανιχνευτή Αξιολόγησης Ακτινοβολίας (Radiation Assessment Detector, RAD) όργανο επάνω στο Mars Science Laboratory της NASA δείχνουν ότι η γαλαξιακή κοσμική ακτινοβολία (GCR) στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη είναι περίπου το μισό της δόσης της ακτινοβολίας που μέτρησε το όργανο RAD κατά τη διάρκεια της διαπλανητικής του κρουαζιέρας.

Διαπλανητικές δοσολογίες της GCR είχαν προηγουμένως μετρηθεί από το όργανο MARIE του διαστημικού σκάφους Mars Odyssey κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας του στον Άρη το 2001 και φαίνεται να είναι περίπου διπλάσια απ’ ότι σε Χαμηλή Γήινη Τροχιά (Low Earth Orbit). Έτσι, σε συνδυασμό, τα αποτελέσματα του MARIE και του RAD δείχνουν ότι η δόση της GCR στην επιφάνεια του Άρη είναι περίπου η ίδια με εκείνη που βιώνουν οι αστροναύτες σε Χαμηλή Γήινη Τροχιά. Αυτό σημαίνει ότι οι δόσεις της GCR δεν θα είναι ένα πρόβλημα για την ανθρώπινη εξερεύνηση του Άρη.

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι συντάκτες του MARIE αναφέρουν ότι η διαπλανητική GCR δόση κυμαίνεται από 0,28 Sv (28 rem) μέχρι 0,73 Sv (73 rem) ανά έτος. Λαμβάνοντας το μέσο όρο 50 rem/έτος αυτών των στοιχείων ως βάση της διαπλανητική δόσης, μπορεί να εκτιμηθεί ότι μια ανθρώπινη αποστολή στον Άρη που θα περάσει έξι μήνες πτήσης προς τον Άρη (όπως το Odyssey το 2001), 18 μήνες στην επιφάνεια του Άρη, και 6 μήνες για το ταξίδι επιστροφής πίσω στη Γη θα λάβουν συνολική δόση GCR 88 rem. Αυτή η δόση υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει ένα στατιστικό ρίσκο περίπου 1 τοις εκατό να εμφανίσουν θανατηφόρο καρκίνο κάποια στιγμή αργότερα στη ζωή τους, θεωρώντας ότι δεν θα υπάρχει πρόοδος στις ιατρικές τεχνικές και θα αποτελούν, συνεπώς, μια μικρή μερίδα του κινδύνου που θα αντιμετωπίσουν οι αστροναύτες σε μια επανδρωμένη αποστολή στον Άρη. Επιπλέον, ήδη οι αστροναύτες και κοσμοναύτες που εργάζονται στους διαστημικούς σταθμούς ISS ή Mir δέχτηκαν την ίδια ποσότητα ακτινοβολίας χωρίς εμφάνιση καρκίνου σε κάποιον.

Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται τώρα ότι τα υποθετικά ριζοσπαστικά νέα συστήματα πρόωσης που θα επιτρέπουν πολύ ταχύτερους χρόνους διέλευσης στον Άρη και/ή την ικανότητα να αφήσουν τον Κόκκινο Πλανήτη ανεξάρτητα από τα παράθυρα εκτόξευσης δεν θα χρειαστούν για να ξεκινήσει η ανθρώπινη εξερεύνηση του Άρη. Με τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα, το Curiosity διέγραψε τον μύθο της ακτινοβολίας για τον δρόμο μας προς τον Άρη.