Πέτρες από τον Vesta
Οι πολύχρωμες εικόνες είναι λεπτές φέτες μετεωριτών όπως φαίνονται μέσα από ένα πολωτικό μικροσκόπιο. Μέρος της ομάδας ταξινομούνται ως HED (Howardite, Eucrite, Diogenite) μετεωρίτες για την περιεκτικότητα τους σε ανόργανα άλατα, που πιθανόν έπεσαν στη Γη, από τον 4 Vesta, τον αστεροειδή της κύριας ζώνης που αυτή τη στιγμή εξετάζεται από το διαστημόπλοιο Dawn της NASA.

Γιατί πιστεύουμε ότι είναι από τον Vesta; Επειδή οι μετεωρίτες HED έχουν ορατά και υπέρυθρα φάσματα που ταιριάζουν με το φάσμα αυτού του μικρού κόσμου. Η υπόθεση της καταγωγής τους από τον Vesta είναι επίσης σύμφωνη με τα δεδομένα από τις συνεχιζόμενες παρατηρήσεις του Dawn. Ανασκαμμένα από κρατήρα πρόσκρουσης, τα diogenites που φαίνονται εδώ πιθανότατα δημιουργήθηκαν βαθιά μέσα στον φλοιό της Εστίας. Παρόμοιες πέτρες βρίσκονται στον χαμηλότερο φλοιό του πλανήτη Γη. Ένα δείγμα κλίμακας υποδεικνύεται από τις λευκές γραμμές που είναι 2 χιλιοστά.