Χάρτινο Μοντέλο του Mars Rover Curiosity
Αυτό το χάρτινο μοντέλο του Curiosity δεν είναι πολύ ακριβές, αφού ο δημιουργός του το έφτιαξε εξετάζοντας βίντεο και φωτογραφίες της NASA. Έχει περίπου κλίμακα 1:20, ενώ το πραγματικό είναι 3 μέτρα σε μήκος. Μπορείτε να επιχειρήσετε να το φτιάξετε στο σπίτι σας κατεβάζοντας το pdf από τον σύνδεσμο που θα βρείτε παρακάτω και εκτυπώνοντας το σε χαρτί βάρους 120-160 γραμ.

Χάρτινο Μοντέλο του Mars Rover Curiosity

Πηγή: www.paper-replika.com