Το Δείπνο στο Κέντρο του Γαλαξία
Το τέρας στο κέντρο του Γαλαξία μας είναι έτοιμο να τραφεί. Πρόσφατες παρατηρήσεις από τα Πολύ Μεγάλα Τηλεσκόπια (Very Large Telescopes) δείχνουν ότι ένα νέφος αερίου ριψοκινδυνεύει πολύ κοντά στη μαύρη τρύπα στο Γαλαξιακό Κέντρο.

Το νέφος αερίου έχει διαταραχθεί, απλωθεί, θερμανθεί, και ορισμένο από αυτό αναμένεται να πέσει στη μαύρη τρύπα τα επόμενα δύο χρόνια. Στην καλλιτεχνική εικόνα, αυτό που απομένει από την άμορφη μάζα μετά από ένα στενό πέρασμα στη μαύρη τρύπα εμφανίζεται με κόκκινο και κίτρινο, σχηματίζοντας μια αψίδα έξω από τη βαρυτική παγίδα θανάτου.

Η τροχιά του νέφους εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, ενώ οι τροχιές των κεντρικών αστεριών εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Το καταρρέων νεφέλωμα εκτιμάται ότι περιέχει αρκετές φορές τη μάζα της Γης μας, ενώ η κεντρική μαύρη τρύπα, που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ραδιοφωνική πηγή Τοξότης Α* (Sagittarius A*), περιέχει περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου μας. Από τη στιγμή που πέφτει μέσα, τίποτα δεν αναμένεται να ακουστεί ποτέ ξανά από το καταδικασμένο αέριο.