Προεξοχές Βράχων στον Άρη και τη Γη
Αυτές οι δύο εικόνες συγκρίνουν τους βράχους στον Άρη (αριστερά) με παρόμοια πετρώματα που βλέπουμε στη Γη (δεξιά). Η εικόνα του βράχου Link, όπως ονομάστηκε, που λήφθηκε από το rover Curiosity της NASA, παρουσιάζει στρογγυλεμένα θραύσματα χαλικιών, ή clasts, μέχρι μερικά εκατοστά, από την προεξοχή του βράχου. Η διάβρωση των προεξοχών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σωρού από χαλίκια στα αριστερά. Η χαρακτηριστική προεξοχή είναι συνεπής με ένα ιζηματογενή σύνολο ετερογενών δραστηριοτήτων, ή μια πέτρα που σχηματίζεται από την εναπόθεση νερού και αποτελείται από πολλές μικρότερες στρογγυλεμένες πέτρες ενωμένες μαζί. Ένα τυπικό γήινο παράδειγμα από ιζηματογενή σύνολο που διαμορφώθηκε από τεμάχια χαλικιών σε ένα ρεύμα εμφανίζεται στα δεξιά.

Στην εικόνα φαίνεται ένα κομμάτι χαλίκι που είναι περίπου 1 εκατοστό. Επιλέχθηκε ως παράδειγμα τραχύ μεγέθους και στρογγυλευμένου σχήματος. Στρογγυλεμένοι κόκκοι (οποιουδήποτε μεγέθους) συμβαίνουν από την τριβή στη μεταφορά ιζημάτων, από τον αέρα ή το νερό, όταν οι κόκκοι αναπηδάν ο ένας εναντίον του άλλου. Θραύσματα αμμοχάλικου είναι πολύ μεγάλα για να μεταφέρονται από τον άνεμο. Σε αυτό το μέγεθος, οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι η λείανση έγινε στη μεταφορά από ένα ρεύμα νερού.

Οι επιστήμονες ενίσχυσαν το χρώμα στην εικόνα του Άρη για να δείξουν τη σκηνή, όπως θα φαινόταν κάτω από τις συνθήκες φωτισμού που έχουμε στη Γη, το οποίο βοηθά στην ανάλυση του εδάφους. Η προεξοχή Link φωτογραφήθηκε με την 100-χιλιοστών κάμερα Mast στις 2 Σεπτεμβρίου 2012, η οποία ήταν η 27η sol, ή Αρειανή ημέρα εργασιών.